Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Meble Tanie Outlet Zielona Góra
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj

Zwroty

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...
  1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zwrotów zakupionych produktów w sklepie internetowym Outlet Meblowy Monrol.

1.2. Zwroty są możliwe wyłącznie dla klientów, którzy dokonali zakupów w sklepie Outlet Meblowy Monrol.

1.3. Zwrot dotyczy tylko nieużywanego i nienaruszonego towaru, w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i wszystkimi akcesoriami.

 

  1. Prawo do zwrotu

2.1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem.

2.2. Zwrot dotyczy zarówno produktów dostarczanych drogą wysyłkową, jak i odbieranych osobiście w naszym sklepie.

 

  1. Procedura zwrotu

3.1. Klient, chcąc dokonać zwrotu, powinien zgłosić to nam za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta, podając numer zamówienia oraz przyczynę zwrotu.

3.2. Po rozpatrzeniu zgłoszenia przez nasz dział obsługi klienta, klient otrzyma informacje dotyczące adresu zwrotu i dalszej procedury.

3.3. Klient jest odpowiedzialny za zwrot towaru na własny koszt i ryzyko, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od naszego działu obsługi klienta.

 

  1. Zwrot płatności

4.1. Po otrzymaniu zwróconego towaru i sprawdzeniu jego stanu, przeprowadzamy zwrot płatności klientowi za zakupiony produkt.

4.2. Zwrot płatności odbywa się na użyte przez klienta pierwotne metody płatności, chyba że uzgodniono inaczej.

 

  1. Wyłączenia

5.1. Niektóre produkty mogą podlegać wyłączeniom z możliwością zwrotu ze względu na ich charakter, na przykład produkty wykonane na zamówienie lub produkty o higienicznej lub nietrwałej naturze.

5.2. Wyłączenia odnoszą się do konkretnych produktów i są wyraźnie oznaczone na naszej stronie internetowej oraz w opisach produktów.

 

  1. Reklamacje

6.1. Jeśli otrzymany towar posiada wady lub jest uszkodzony, klient ma prawo zgłosić reklamację zamiast zwrotu.

6.2. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z naszym oddzielnym regulaminem reklamacji.

 

  1. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin jest wiążący dla wszystkich klientów dokonujących zakupów w sklepie internetowym Outlet Meblowy Monrol.

7.2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie, o czym klient będzie informowany poprzez zamieszczenie aktualizacji na stronie internetowej.

7.3. W przypadku sporu wynikającego z niniejszego regulaminu, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spór podlegać będzie właściwości sądu powszechnego.

7.4. Sklep Outlet Meblowy Monrol nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania zakupionych produktów, chyba że przewiduje to obowiązujące prawo.

7.5. W przypadku braku ważności lub wykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i skuteczne.

7.6. Niniejszy regulamin podlega polskiemu prawu i jest interpretowany zgodnie z jego przepisami.

7.7. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej i muszą być zaakceptowane przez sklep Outlet Meblowy Monrol.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl